Tesis Görsel Kontrolleri

Mimari elemanların ve mobilyaların kontrol edilmesi
Küçük tadilat gerektiren sorunların çözülmesi
Her türlü sorunun raporlanması